Formula SAE všeobecne

Formula SAE je študentská konštruktérska súťaž, ktorú organizuje Society of Automotive Engineers (SAE)

 

     Súťaž sa začala v roku 1978 a pôvodne sa nazývala SAE Mini Indy. 

 

     Podstatou Formula SAE je fiktívna firma/spoločnosť študentov, ktorí pracujú na vývoji malého pretekárskeho vozidla - formuli. Vytvorený prototyp by mal spĺňať okrem iného aj možnosť potenciálnej sériovej výroby. Každý člen tímu musí byť "neprofesionálom", tzv. víkendový pretekár. Každý tím študentov navrhuje, konštruuje, stavia a testuje prototyp v súlade s pravidlami, ktoré sú namierené na bezpečnosť a hľadanie nových a "clever" riešení problémov. 

 

     V súťaži nerozhoduje rýchlosť. Je rozdelená do niekoľkých kategórií: 

 

              Design Event (150 bodov) 

              Cost & Manufacturing Analysis Event (100 bodov) 

              Presentation Event (75 bodov) 

              Acceleration Event (75 bodov) 

              Skidpad Event (50 bodov) 

              Autocross Event (150 bodov) 

              Fuel Economy Event (100 bodov) 

              Endurance Event (300 bodov) 

              Total Points Possible (1000bodov) 

 

     Dodatok k tejto súťaži je, že mnohí sponzori súťaže udeľujú mimoriadne ceny. Napríklad za najlepšie riešenie v oblasti elektronky, recyklácie, za najlepšie výsledky crash - testu a ďalšie. Na začiatku sú vozidlá kontrolované, či spĺňajú všetky pravidlá súťaže. Technická inšpekcia sa zameriava na spoľahlivosť brzdového systému, stabilitu vozidla (pri prevrátení) a tiež na hlučnosť. Až po týchto Static events (Statických disciplínach) je vozidlám dovolené pretekať v ďalších kategóriách - Dynamic events: 

 

              Skidpad (jazda na skúšobnej dráhe) 

              Autocross 

              Acceleration (zrýchlenie) 

              Endurance (vytrvalosť) 

              Fuel Economy (náklady na prevádzku) 

 

     Formula SAE zahŕňa všetky aspekty podnikania zaberajúc výskum, návrh, výrobu, testovanie, vývoj, marketing, manažment a finančný rast. Formula Student ťahá študentov od školských lavíc a vloží ich do reálneho sveta. Veľké spoločnosti, ako sú General Motors, Ford a Chrysler tiež sledujú túto súťaž s očakávaním, že nájdu šikovných ľudí, nové a prevratné nápady. Vo svete existujú podobné súťaže ako je Formula Studen Germany, ktorá sa koná na okruhu Hockenheimring. Napríklad SAE vo Veľkej Británií, Formula SAE Australasia a Formula SAE West - Kalifornia.      Od roku 2007 sa tiež koná Formula Hybrid, ktorá je veľmi podobná, len vozidlo musí byť poháňané alternatívnymi pohonmi. Prvé dve tieto súťaže sa konali na New Hampshire International Speedway.

2024  AM-Team Slovensko